Thứ ba, 28/09/2021 | 10:00 GMT+7
    Thông báo bổ sung: Triển khai xét nghiệm sàng lọc tự nguyện SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên tại Bệnh viện 74 Trung ương  |  Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển  |  Quyết định về việc phê duyệt  |  Đánh giá xét duyệt thuyết minh đề cương |  ĐỒNG CHÍ PHẠM THANH BÌNH CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM |  KỶ NIỆM 109 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ |  Bệnh viện 74 Trung ương tổ chức buổi gặp mặt Kỷ niệm 64 năm |  Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức |  Thông báo kết quả xét tuyển viên chức 2018 |  Hội nghị đại biểu công chức, viên chức, lao động năm 2018 | 
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
CÂU HỎI ĐƯỢC QUAN TÂM
Người bị bệnh lao khi ho, người bên cạnh có thể lây bệnh?
LIÊN KẾT

TÌM KIẾM
  Số lượt truy cập : 6942716  
  Số người online: 15  
 
 
QUY ĐỊNH QUY TRÌNH KHÁM BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG
Căn cứ vào Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 24/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn quy trình khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện.
 
BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG
 

S: ........./-BV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 
 
QUY ĐỊNH
QUY TRÌNH KHÁM BỆNH
TẠI KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG
 
Căn cứ vào Quyết định s 1313/-BYT ngày 24/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn quy trình khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện.
Căn cứ vào Quyết định số 3404/QĐ – BYT ngày 16/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Bệnh viện 74 Trung ương.
Bệnh viện 74 Trung ương quy định về quy trình khám chữa bệnh tại khoa khám chữa bệnh của Bệnh viện như sau:
I. Đối tượng áp dụng
- Quy định này áp dụng tại Bệnh viện 74 Trung ương cho nhân viên y tế Bệnh viện và người bệnh đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.
- Trường hợp người bệnh trong tình trạng cấp cứu đến cấp cứu tại Bệnh viện, thực hiện theo quy chế cấp cứu.
II. Quy định các bước khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh
 
Bước 1: Tiếp đón người bệnh
1. Trách nhiệm của người bệnh
1. Xếp hàng tại khu vực đón tiếp của khoa khám bệnh theo quy định.
2. Khi đến lượt, xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT), giấy tờ tùy thân có ảnh, hồ sơ chuyển viện hoặc giấy hẹn tái khám.
3. Nhận phiếu khám bệnh có số thứ tự tại buồng khám.
4. Người bệnh vượt tuyến, trái tuyến, người bệnh có nguyện vọng khám chữa bệnh theo yêu cầu: nộp tiền tạm ứng khám bệnh, chữa bệnh ( 500.000 đồng ).
2. Trách nhiệm của nhân viên y tế
1. Bố trí các quầy tiếp đón, kiểm tra thẻ BHYT và các giấy tờ liên quan của người bệnh.
2. Nhập thông tin của người bệnh vào máy tính, xác định buồng khám phù hợp, in phiếu khám bệnh có số thứ tự khám phát cho người bệnh.
3. Giữ thẻ BHYT, giấy giới thiệu, giấy hẹn khám, ...: Chuyển về bộ phận thanh toán viện phí các giấy tờ liên quan đến chế độ thanh toán viện phí. Các tư liệu liên quan đến chuyên môn gửi người bệnh mang về buồng khám để BS tham khảo.
4. Thu tiền tạm ứng đối với người bệnh vượt tuyến, trái tuyến, người bệnh có nguyện vọng khám chữa bệnh theo yêu cầu ( 500.000 đồng ).
5. Hướng dẫn người bệnh đến buồng khám.
Bước 2: Khám, chẩn đoán và chỉ định điều trị
Tùy theo tình trạng bệnh, thầy thuốc có thể chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng hoặc chẩn đoán xác định và kê đơn điều trị mà không cần chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng.
1. Khám lâm sàng, chẩn đoán
1.1Trách nhiệm của ngưi bnh
1. Chờ khám thesố thứ tự đã được ghi tphiếu khám bệnh.
2. Vào khám khi được thônbáo.
3. Nhận chỉ định điều trị, đơn thuốc và về nơi làm thủ tục chi trả viện phí theo chế độ quy định.
1.2Trách nhiệm của nhân viên y tế buồng khám
1. Bố trí bunkhám lâsàngchuyên khoa.
2. Thônbángưi bnvàkhám theo số thứ t.
3. Khámghchéthôntivề tìntrạnbnhchđoánchỉ địnđitr.
4. Kê đơn thuốc, in đơn thuốc (3 liên), cấp cho người bệnh và hướng dẫn người bệnh đến nơi làm thủ tục chi trả viện phí theo chế độ quy định.
5. Nếu người bệnh phải nhập viện lưu theo dõi hoặc điều trị nội trú: Làm bệnh án lưu, nhập viện, hướng dẫn người bệnh đến bộ phận tiếp đón ban đầu để làm các thủ tục vào viện theo quy định.
2. Khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán và chỉ định điều trị
2.1Trách nhiệm cngưbnh
1. Chờ khám thesố thứ tự đã đưghi trêphiếkhám bnh.
2. Vào khám khđưtnbáo.
3. Nhận phiếchỉ định xét nghiệm từ bác sĩ khám.
4. Đến khoa xét nghiệm, nộp phiếu chỉ định xét nghiệm và chờ đến lượt.
5. Phhợp vi kỹ thuật viên xénghiệm để lấy mẫu xét nghim.
6. Quay về bunkhám bệnh, chờ bác sĩ khám chẩn đoán và chỉ định điều trị theo lượt.
7. Nhận chỉ định điều trị, đơn thuốc và về nơi làm thủ tục chi trả viện phí theo chế độ quy định.
2.2. Trách nhiệm của nhân viên y tế
a, Tại buồng khám bệnh
1. Bố trí bunkhám lâsàngchuyên khoa.
2. Thônbángưbnvàkhám theo số thứ t.
3. Khám lâm sàng, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chỉ định xét nghiệm, in phiếu xét nghiệm.
4. Chỉ dngưi bnh đếkhoa xét nghiệm theo chỉ định.
5. Khi có kết quả: chđoánchỉ địnđitrị.
6. Kê đơn thuốc, in đơn thuốc ( 3 liên), cấp cho người bệnh và hướng dẫn người bệnh đến nơi làm thủ tục chi trả viện phí theo chế độ quy định.
7. Nếu người bệnh phải nhập viện lưu theo dõi hoặc điều trị nội trú: Làm bệnh án lưu, nhập viện, hướng dẫn người bệnh đến bộ phận tiếp đón ban đầu để làm các thủ tục vào viện theo quy định.
bTại khoa xét nghiệm
1. Bố trí đủ điểm lấy mẫu xénghiệm phù hvới lưlưnnời bnh
2. Nhận phiếu chỉ định từ người bệnh.
3. Hướng dẫn người bệnh chuẩn bị và lấy mẫu xét nghiệm.
4. Hướng dẫn người bệnh về buồng khám chờ hoặc đến nơi thực hiện tiếp các kỹ thuật khác nếu có theo quy trình.
5. Thực hiện xét nghiệm.
6. Chuyển trả toàn bộ kết quả xét nghiệm cận lâm sàng về buồng khám nơi chỉ định. Thời gian trả đã được quy định thống nhất tại khoa xét nghiệm cho từng XN.
3. Khám lâm sàng, chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán và chỉ định điều trị
3.1. Trách nhiệm của người bệnh
1. Chờ khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh.
2. Vào khám khi được thông báo.
3. Nhận phiếu chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh từ bác sĩ khám.
4. Đến nơi làm kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, nộp phiếu chỉ định và chờ đến lượt.
5. Phối hợp theo chỉ dẫn của kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh để thực hiện kỹ thuật.
6. Quay lại buồng khám, chờ bác sĩ khám chẩn đoán và chỉ định điều trị theo lượt.
7. Nhận chỉ định điều trị hoặc đơn thuốc và nơi làm thủ tục chi trả viện phí theo chế độ quy định.
3.2. Trách nhiệm của nhân viên y tế
a) Tại buồng khám bệnh
1. Bố trí bunkhám lâsàngchuyên khoa.
2. Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự.
3. Khám lâm sàng, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và in phiếu chỉ định.
4. Chỉ dẫn người bệnh đến nơi thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh.
5. Bác sĩ xem kết quả, chẩn đoán và chỉ định điều trị.
6. Kê đơn thuốc, in đơn thuốc ( 3 liên), cấp cho người bệnh và hướng dẫn người bệnh đến nơi làm thủ tục chi trả viện phí theo chế độ quy định.
7. Nếu người bệnh phải nhập viện lưu theo dõi hoặc điều trị nội trú: Làm bệnh án lưu, nhập viện, hướng dẫn người bệnh đến bộ phận tiếp đón ban đầu để làm các thủ tục vào viện theo quy định.
b) Tại nơi thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh
1. Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh nhận phiếu chỉ định từ người bệnh.
2. Hướng dẫn người bệnh chuẩn bị và phối hợp thực hiện kỹ thuật.
3. Thực hiện kỹ thuật.
4. Hướng dẫn người bệnh về buồng khám chờ hoặc đến nơi thực hiện tiếp các kỹ thuật khác nếu có theo quy trình.
5. Trả kết quả chẩn đoán hỉnh ảnh, phim, ảnh về buồng khám nơi chỉ định khi có kết quả.
4. Khálâsàngthực hiện kỹ thuthădò chức năng, chẩn đoán và chỉ định điều trị
4.1. Trách nhiệm của người bệnh
1. Chờ khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh.
2. Vào khám khi được thông báo.
3. Nhận phiếu chỉ định kỹ thuật thăm dò chức năng từ bác sĩ khám.
4. Đến nơi làm kỹ thuật thăm dò chức năng theo thứ tự: ( Đo chức năng hô hấp, Điện tim, Lưu huyết não)Siêu âmnội soi TMHnội soi DD..
5. Nộp phiếu chỉ định và chờ đến lượt .
6. Phối hợp theo chỉ dẫn của bác sĩ, kỹ thuật viên để thực hiện kỹ thuật.
7. Chờ nhận kết quả thăm dò chức năng và quay lại buồng khám.
8. Nộp kết quả thăm dò chức năng cho buồng khám, chờ bác sĩ khám chẩn đoán và chỉ định điều trị.
9. Nhận chỉ định điều trị hoặc đơn thuốc và về nơi làm thủ tục chi trả viện phí theo chế độ quy định.
4.2. Trách nhiệm của nhân viên y tế
a) Tại buồng khám bệnh
1. Bố trí bunkhám lâsàngchuyên khoa.
2. Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự.
3. Khám lâm sàng, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chỉ định kỹ thuật thăm dò chức năng và in phiếu chỉ định.
4. Chỉ dẫn người bệnh đến nơi thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng. Theo thứ tự: ( Đo CNHH, Điện tim, Lưu huyết não)Siêu âmnội soi TMHnội soi DD..
5. Bác sĩ xem kết quả thăm dò chức năng, chẩn đoán, chỉ định điều trị, kê đơn.
6. Kê đơn thuốc, in đơn thuốc ( 3 liên), cấp cho người bệnh và hướng dẫn người bệnh đến nơi làm thủ tục chi trả viện phí theo chế độ quy định.
7. Nếu người bệnh phải nhập viện lưu theo dõi hoặc điều trị nội trú: Làm bệnh án lưu, nhập viện, hướng dẫn người bệnh đến bộ phận tiếp đón ban đầu để làm các thủ tục vào viện theo quy định.
b) Tại nơi thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng
1. Bác sĩ, kỹ thuật viên thăm dò chức năng nhận phiếu chỉ định từ người bệnh.
2. Hướng dẫn người bệnh chuẩn bị và phối hợp thực hiện kỹ thuật.
3. Thực hiện kỹ thuật. Hướng dẫn người bệnh chờ lấy kết quả.
4. Trả kết quả thăm dò chức năng, kèm phim, ảnh (nếu có) cho người bệnh khi có kết quả.
5. Hướng dẫn người bệnh về buồng khám chờ hoặc đến nơi thực hiện tiếp các kỹ thuật khác nếu có theo quy trình.
5. Khám lâm sàng có chỉ định phối hợp các kỹ thuật cận lâm sàng, thực hiện kỹ thuật hoặc chuyển khám chuyên khoa
Người bệnh và nhân viên y tế phải thực hiện theo trình tự các bước như trên, đồng thời bác sĩ khoa KB hoặc nhân viên tại buồng khám phải hướng dẫn cụ thể trình tự làm các kỹ thuật cận lâm sàng theo sơ đồ quy định dưới đây. Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh được trả tại buồng khám theo quy định như trên. Các kết quả cận lâm sàng khác, sau khi nhận đủ kết quả, người bệnh mang quay lại buồng khám, nộp cho bác sĩ khám, bác sĩ xem xét kết quả, chẩn đoán và chỉ định, kê đơn điều trị. Trường hợp thực hiện dịch vụ kỹ thuật hoặc cần khám chuyên khoa khác, người bệnh được làm dịch vụ kỹ thuật hoặc khám chuyên khoa theo yêu cầu chuyên môn.
Bước 3: Thanh toán viện phí
1Trách nhim ca người bệnh
1. Xếp hàng tại khu vực viện phí chờ đếlượt thantoán theo quy định.
* Ngưi bnh có bo hiểm y tế:
2. Ký phiếthantoán (mẫu 01/BV).
3. Nticùnchtrả nếu có và nhlại thẻ BHYT.
4. Nhận đơn thuốc.
Ngưi bnkhông có bảo hiểm y tế.
2. Thanh toán viện phí trực tiếp theo quy định.
3. Nhận đơn thuốc, nhận hóa đơn thanh toán.
2Trách nhim ca nhân viên y tế khu viện phí
1. Kiểm tra nộdunthống kê tronmẫu 01/BV, đơn thuốc, ký xác nhn.
2. Thtithantoán, xác nhận thanh toán trên đơn thuốc.
3. Hướng dẫn người bệnh sang khu vực phát và nhận thuốc.
Bước 4Phávà lĩnh thuc
1Tcnhiệm ca ngưbnh
1. Nđơn thutại quầy phát thuc.
2. Kiểm tra, so sánthuc tronđơn và thuđã nhn.
3. Nhận đơthuốcthuvà ký nhn.
2Tcnhiệm của nhân viên cấp phát thuốc
1. Kiểm tra đơn thuc, pháthuc.
2. Tư vấn ngưi bnvề đơn thuvà thuốc đã cp.
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH LÂM SÀNG CÓ
XÉT NGHIỆM, CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG

* Quy trình này thực hiện từ ngày ký

                                                                Ngày 17 tng 6 năm 2013

                                                                          GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

 
 
Video giới thiệu
Các khoa trong bệnh viện
 Khoa điều trị tích cực
 Khoa khám bệnh
Tư vấn
 Tư vấn
 
Trang chủ  |  Giới thiệu Bệnh viện  |  Tin tức và sự kiện  |  Văn bản bệnh viện  |  Thông tin đấu thầu  |  Thông tin chuyên môn & NCKH  |  Tổ chức chính trị đoàn thể  |  Văn bản bệnh viện  |  Giải đáp y học  | 
Bản quyền thuộc Bệnh viện 74 Trung ương
Địa chỉ: Phường Hùng Vương - Thành phố Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc | Điện thoại : Văn thư: 0211.3502027; Khoa Khám bệnh: 0211.3502014 | Email : benhvien74tw@gmail.com