Thứ 2, 27/03/2023 | 17:26

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Bệnh viện 74 Trung ương

Bệnh viện 74 Trung ương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

BCH Đảng ủy Bệnh viện

BCH Công đoàn Bệnh viện

BCH Đoàn Thanh niên Bệnh viện

 

BCH Đoàn Thanh niên Bệnh viện

02/02/2023

BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN

CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

QUA CÁC THỜI KỲ

 

BÍ THƯ

ĐƯƠNG NHIỆM

BSCKII. ĐỖ XUÂN HÒE

 

 

CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TIỀN NHIỆM:

1. Đ/C LÊ NHƯỜNG

2. Đ/C HUỲNH NUÔI

3. Đ/C NGUYỄN THỊ DUNG

4. Đ/C PHAN THỊ THỊNH

5. Đ/C NGUYỄN TRUNG DŨNG

6. Đ/C HOÀNG KIM ANH

7. Đ/C VŨ YẾN NGA

8. Đ/C BÙI XUÂN LÂM

9. Đ/C NGUYỄN VĂN THÍCH

10. Đ/C NGUYỄN VĂN THANH

11. Đ/C NGUYỄN BÁ HÀO

12. Đ/C NGUYỄN VĂN SƠN

13. Đ/C VŨ MẠNH TRƯỜNG

14. Đ/C PHẠM THẾ ANH

 

 

 


Tags:

Bài viết khác

© 2023. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com