Thứ 7, 09/12/2023 | 18:51

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THAM GIA HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

HỘI NGHỊ NGHIỆM THU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

Ban hành danh mục khám bệnh, ngày giường, dịch vụ kỹ thuật

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG.

 

BCH Đoàn Thanh niên Bệnh viện

02/02/2023

BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN

CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

QUA CÁC THỜI KỲ

 

BÍ THƯ

ĐƯƠNG NHIỆM

BSCKII. ĐỖ XUÂN HÒE

 

 

CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TIỀN NHIỆM:

1. Đ/C LÊ NHƯỜNG

2. Đ/C HUỲNH NUÔI

3. Đ/C NGUYỄN THỊ DUNG

4. Đ/C PHAN THỊ THỊNH

5. Đ/C NGUYỄN TRUNG DŨNG

6. Đ/C HOÀNG KIM ANH

7. Đ/C VŨ YẾN NGA

8. Đ/C BÙI XUÂN LÂM

9. Đ/C NGUYỄN VĂN THÍCH

10. Đ/C NGUYỄN VĂN THANH

11. Đ/C NGUYỄN BÁ HÀO

12. Đ/C NGUYỄN VĂN SƠN

13. Đ/C VŨ MẠNH TRƯỜNG

14. Đ/C PHẠM THẾ ANH

 

 

 


Tags:

Bài viết khác

© 2023. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com