Thứ 2, 27/03/2023 | 18:10

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Bệnh viện 74 Trung ương

Bệnh viện 74 Trung ương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

BCH Đảng ủy Bệnh viện

BCH Công đoàn Bệnh viện

BCH Đoàn Thanh niên Bệnh viện

 

Liên hệ với chúng tôi


Thông tin có dấu * cần bắt buộc nhập.© 2023. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com