Thứ 3, 25/06/2024 | 11:49

THẢO LUẬN HỢP TÁC CỦA ĐẠI HỌC SYDNEY, AUSTRALIA VÀ ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VỚI BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG.

NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TẠI BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG

Thư mời chào giá

Thư mời chào giá

Về việc mời tham dự thực hiện tư vấn về đấu thầu

 

Thông tin chuyên môn & NCKH

HỘI NGHỊ NGHIỆM THU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIỆM THU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

HỘI NGHỊ NGHIỆM THU BÁO CÁO KẾT QUẢ  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN  CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO NHÂN VIÊN Y TẾ.

TỔ CHỨC TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT MARBURG; KỸ NĂNG

TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO NHÂN VIÊN Y TẾ.

HỘI THẢO KHOA HỌC THÁNG 4- NĂM 2023

HỘI THẢO KHOA HỌC THÁNG 4- NĂM 2023

HỘI THẢO KHOA HỌC THÁNG 4- NĂM 2023

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NCKH/ SKCT CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NCKH/ SKCT CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, XÉT DUYỆT  ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NCKH/ SKCT CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

VAI TRÒ CỦA ĐO CHỨC NĂNG HÔ HẤP TRONG TẦM SOÁT BỆNH LÝ

VAI TRÒ CỦA ĐO CHỨC NĂNG HÔ HẤP TRONG TẦM SOÁT BỆNH LÝ

VAI TRÒ CỦA ĐO CHỨC NĂNG HÔ HẤP  TRONG TẦM SOÁT BỆNH LÝ

VỚI PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ, TỪ NAY NGƯỜI BỆNH SẼ KHÔNG CÒN PHẢI LO SỢ MỖI KHI THỰC HIỆN NỘI SOI

VỚI PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ, TỪ NAY NGƯỜI BỆNH SẼ KHÔNG CÒN PHẢI LO SỢ MỖI KHI THỰC HIỆN NỘI SOI

VỚI PHƯƠNG PHÁP GÂY MÊ, TỪ NAY NGƯỜI BỆNH SẼ KHÔNG CÒN PHẢI LO SỢ MỖI KHI THỰC HIỆN NỘI SOI

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BỆNH LAO MÀNG PHỔI

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BỆNH LAO MÀNG PHỔI

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BỆNH LAO MÀNG PHỔI

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BỆNH LAO PHỔI

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BỆNH LAO PHỔI

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BỆNH LAO PHỔI

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH (BPTNMT)

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH (BPTNMT)

MỘT SỐ THÔNG TIN  VỀ BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH (BPTNMT)

DIỄN BIẾN DỊCH COVID-19 MỚI NHẤT

Tình hình dịch COVID-19 mới nhất, số liệu chính thức của Bộ Y tế, cập nhật hàng ngày.

DIỄN BIẾN DỊCH COVID-19 MỚI NHẤT

HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM XÉT TẶNG DANH HIỆU THẦY THUỐC NHÂN DÂN, THẦY THUỐC ƯU TÚ LẦN THỨ 14

HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM XÉT TẶNG DANH HIỆU THẦY THUỐC NHÂN DÂN, THẦY THUỐC ƯU TÚ LẦN THỨ 14

HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM XÉT TẶNG DANH HIỆU THẦY THUỐC NHÂN DÂN, THẦY THUỐC ƯU TÚ LẦN THỨ 14

Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Bệnh viện 74 Trung ương

Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Bệnh viện 74 Trung

Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Bệnh viện 74 Trung ương

TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THÔNG TƯ 31/2021/TT-BYT VÀ THÔNG TƯ 20/2021/TT-BYT

Tập huấn triển khai Thông tư 31/2021/TT-BYT và Thông tư 20/2021/TT-BYT

TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THÔNG TƯ 31/2021/TT-BYT VÀ THÔNG TƯ 20/2021/TT-BYT

CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM VÀ CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ THĂM VÀ TRAO QUÀ CHO BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG

Công đoàn Y tế Việt Nam và Cục Quản lý môi trường y tế thăm và trao quà cho Bệnh viện 74 Trung ương

CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM VÀ CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ THĂM VÀ TRAO QUÀ CHO BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG

THƯ KHEN CỦA BỆNH NHÂN

Thư khen của bệnh nhân Đơn vị điều trị bệnh nhân COVID-19

THƯ KHEN CỦA BỆNH NHÂN

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN 2022: Hiến máu cứu người – Sứ mệnh của bạn và tôi

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN 2022: Hiến máu cứu người – Sứ mệnh của bạn và tôi

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN 2022: Hiến máu cứu người – Sứ mệnh của bạn và tôi

ĐÁNH GIÁ, XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NCKH/SKCT CẤP CƠ SỞ NĂM 2022

Đánh giá, xét duyệt đề cương đề tài NCKH/SKCT cấp cơ sở năm 2022

ĐÁNH GIÁ, XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NCKH/SKCT CẤP CƠ SỞ NĂM 2022

HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG LAO 24/3/202

Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống lao 24/3/2022

HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG LAO 24/3/202

© 2024. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com