Chủ nhật, 26/05/2024 | 06:46

CHUYỂN GIAO GÓI KỸ THUẬT THEO ĐỀ ÁN 1816 TẠI BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN ĐẤU THẦU

Thư mời chào giá

HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT SỐ 41-NQ/TW

HỘI NGHỊ NHÂN NGÀY VỆ SINH TAY TOÀN CẦU 05/5 VÀ NGÀY QUỐC TẾ ĐIỀU DƯỠNG 12/5

 

Văn bản bệnh viện

Bệnh viện 74 Trung ương

Công khai xét duyệt quyết toán năm 2022

Bệnh viện 74 Trung ương

Quy chế tổ chức hoạt động Bệnh viện 74 Trung ương

Quyết định về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động đối với Bệnh viện 74 Trung ương.

Quy chế tổ chức hoạt động Bệnh viện 74 Trung ương

Bảng giá viện phí theo TT37 BYT

Danh mục KTDV áp dụng theo TT37_2015_TTLT_BYT_BTC

Bảng giá viện phí theo TT37 BYT

© 2024. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com