Chủ nhật, 01/10/2023 | 02:51

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc mời chào giá

V/v mời chào giá cung cấp hóa chất

Thông báo niêm yết việc đấu giá điểm trông giữ xe

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MÊ LINH.

 

Văn bản bệnh viện

Quy chế tổ chức hoạt động Bệnh viện 74 Trung ương

Quyết định về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động đối với Bệnh viện 74 Trung ương.

Quy chế tổ chức hoạt động Bệnh viện 74 Trung ương

Bảng giá viện phí theo TT37 BYT

Danh mục KTDV áp dụng theo TT37_2015_TTLT_BYT_BTC

Bảng giá viện phí theo TT37 BYT

© 2023. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com