Thứ 2, 27/03/2023 | 17:39

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Bệnh viện 74 Trung ương

Bệnh viện 74 Trung ương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

BCH Đảng ủy Bệnh viện

BCH Công đoàn Bệnh viện

BCH Đoàn Thanh niên Bệnh viện

 

Văn bản bệnh viện

Quy chế tổ chức hoạt động Bệnh viện 74 Trung ương

Quyết định về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động đối với Bệnh viện 74 Trung ương.

Quy chế tổ chức hoạt động Bệnh viện 74 Trung ương

Bảng giá viện phí theo TT37 BYT

Danh mục KTDV áp dụng theo TT37_2015_TTLT_BYT_BTC

Bảng giá viện phí theo TT37 BYT

© 2023. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com