Thứ 2, 27/03/2023 | 16:54

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Bệnh viện 74 Trung ương

Bệnh viện 74 Trung ương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

BCH Đảng ủy Bệnh viện

BCH Công đoàn Bệnh viện

BCH Đoàn Thanh niên Bệnh viện

 

Thông tin đấu thầu

Thông báo chào giá các danh mục trang thiết bị y tế và vật tư khác

Thông báo chào giá các danh mục trang thiết bị y tế và vật tư khác

Thông báo chào giá các danh mục trang thiết bị y tế và vật tư khác

THƯ MỜI BÁO GIÁ THAM KHẢO THUÊ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP NĂM 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ THAM KHẢO THUÊ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP NĂM 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ THAM KHẢO THUÊ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP NĂM 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ THAM KHẢO THUÊ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN NĂM 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ THAM KHẢO THUÊ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN NĂM 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ THAM KHẢO THUÊ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN NĂM 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CÁC DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ VẬT TƯ KHÁC NĂM 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CÁC DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ VẬT TƯ KHÁC NĂM 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CÁC DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ VẬT TƯ KHÁC NĂM 2022

MỜI NỘP HỒ SƠ THAM GIA TƯ VẤN LẬP BC KTKT HẠNG MỤC SỬA CHỮA LỚN NĂM 2023

MỜI NỘP HỒ SƠ THAM GIA TƯ VẤN LẬP BC KTKT HẠNG MỤC SỬA CHỮA LỚN NĂM 2023

MỜI NỘP HỒ SƠ THAM GIA TƯ VẤN LẬP BC KTKT HẠNG MỤC SỬA CHỮA LỚN NĂM 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CÁC DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ VẬT TƯ KHÁC NĂM 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CÁC DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ VẬT TƯ KHÁC NĂM 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CÁC DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ VẬT TƯ KHÁC NĂM 2022

THƯ MỜI NỘP HỒ SƠ THAM GIA TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HSMT VÀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI TV-02

THƯ MỜI NỘP HỒ SƠ THAM GIA TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HSMT VÀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI TV-02

THƯ MỜI NỘP HỒ SƠ THAM GIA TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HSMT VÀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI TV-02

THƯ MỜI NỘP HỒ SƠ THAM GIA TƯ VẤN LẬP HSMT VÀ ĐÁNH GIÁ HSDT GÓI TV-01

THƯ MỜI NỘP HỒ SƠ THAM GIA TƯ VẤN LẬP HSMT VÀ ĐÁNH GIÁ HSDT GÓI TV-01

THƯ MỜI NỘP HỒ SƠ THAM GIA TƯ VẤN LẬP HSMT VÀ ĐÁNH GIÁ HSDT GÓI TV-01

THƯ MỜI CHÀO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2022

Kính mời các đơn vị cung cấp tham gia gửi báo giá và thông số kỹ thuật với danh mục theo CV đính kèm. Trân trọng cảm

THƯ MỜI CHÀO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ VẬT TƯ KHÁC LẦN 1 NĂM 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ VẬT TƯ KHÁC LẦN 1 NĂM 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ VẬT TƯ KHÁC LẦN 1 NĂM 2022

Mua sắm vật tư y tế tiêu hao

Mua sắm vật tư y tế tiêu hao: 1. Công ty TNHH thiết bị y tế Thành Thái - Giá trúng thầu: 77.500.000 đồng 2. Cửa hàng thiết

Mua sắm vật tư y tế tiêu hao

Mua sắm hóa chất, vật tư y tế tiêu hao

Mua sắm hóa chất, vật tư y tế tiêu hao: 1. Công ty CP thương mại DH Việt Nam: - Giá trúng thầu: 6.680.000 đồng 2. Công ty

Mua sắm hóa chất, vật tư y tế tiêu hao

Mua trang phục phòng dịch

Mua trang phục phòng dịch: - Công ty trúng thầu: Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ điện tử GB - Tổng tiền trúng thầu: 36.000.000

Mua trang phục phòng dịch

Mua sắm vật tư y tế tiêu hao

Mua sắm vật tư y tế tiêu hao: 1.Công ty trúng thầu: Công ty CP Y Tế Danameco - Tổng tiền trúng thầu: 30.000.000 đồng - Hình

Mua sắm vật tư y tế tiêu hao

Mua sắm hóa chất, vật tư y tế tiêu hao

Mua sắm hóa chất, vật tư y tế tiêu hao: 1.Công ty trúng thầu: Công ty CP Khoa học và công nghệ BNN Việt Nam - Tổng tiền

Mua sắm hóa chất, vật tư y tế tiêu hao

Mua sắm hóa chất, vật tư y tế tiêu hao

Mua sắm hóa chất, vật tư y tế tiêu hao: 1.Công ty trúng thầu: Tổng Công ty CP Y Tế Danameco - Tổng tiền trúng thầu: 98.490.000

Mua sắm hóa chất, vật tư y tế tiêu hao

© 2023. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com