Chủ nhật, 01/10/2023 | 01:59

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc mời chào giá

V/v mời chào giá cung cấp hóa chất

Thông báo niêm yết việc đấu giá điểm trông giữ xe

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MÊ LINH.

 

Thông tin đấu thầu

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp, làm sạch bệnh viện năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc mời chào giá

Thiết bị văn phòng

Về việc mời chào giá

V/v mời chào giá cung cấp hóa chất

và dịch vụ bảo trì hệ thống xử lý nước thải

V/v mời chào giá cung cấp hóa chất

Thông báo niêm yết việc đấu giá điểm trông giữ xe

Thông báo niêm yết việc đấu giá điểm trông giữ xe

Thông báo niêm yết việc đấu giá điểm trông giữ xe

Thư mời chào giá

Xe ô tô cứu thương và xe ô tô chuyên dùng

Thư mời chào giá

Mời chào giá các danh mục y dụng cụ, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác khám, chữa bệnh

Mời chào giá các danh mục y dụng cụ, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác khám, chữa bệnh  

Mời chào giá các danh mục y dụng cụ, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác khám, chữa bệnh

Thông báo chào giá thiết bị văn phòng

Thông báo chào giá thiết bị văn phòng

Thông báo chào giá thiết bị văn phòng

Thông báo chào giá máy phát điện

Thông báo chào giá máy phát điện

Thông báo chào giá máy phát điện

Thông báo chào giá hệ thống điều hòa không khí trung tâm

Thông báo chào giá hệ thống điều hòa không khí trung tâm

Thông báo chào giá hệ thống điều hòa không khí trung tâm

Thông báo chào giá xe ô tô cứu thương và ô tô chuyên dùng

Thông báo chào giá xe ô tô cứu thương và ô tô chuyên dùng

Thông báo chào giá xe ô tô cứu thương và ô tô chuyên dùng

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc cung cấp dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải y tế thông thường và chất thải y tế nguy hại.

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Thông báo mời chào giá các danh mục trang thiết bị y tế và vật tư khác

Thông báo mời chào giá các danh mục trang thiết bị y tế và vật tư khác256- MOI CHAO GIA (1) 

Thông báo mời chào giá các danh mục trang thiết bị y tế và vật tư khác

Thông báo chào giá các danh mục trang thiết bị y tế và vật tư khác

Thông báo chào giá các danh mục trang thiết bị y tế và vật tư khác

Thông báo chào giá các danh mục trang thiết bị y tế và vật tư khác

THƯ MỜI BÁO GIÁ THAM KHẢO THUÊ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP NĂM 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ THAM KHẢO THUÊ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP NĂM 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ THAM KHẢO THUÊ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP NĂM 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ THAM KHẢO THUÊ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN NĂM 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ THAM KHẢO THUÊ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN NĂM 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ THAM KHẢO THUÊ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN NĂM 2023

© 2023. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com