Chủ nhật, 01/10/2023 | 02:34

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc mời chào giá

V/v mời chào giá cung cấp hóa chất

Thông báo niêm yết việc đấu giá điểm trông giữ xe

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MÊ LINH.

 

Tin tức và sự kiện

MỪNG TRUNG THU CHO BỆNH NHI TẠI BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH CHÚC MỪNG TRUNG THU CHO BỆNH NHI TẠI BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG

 MỪNG TRUNG THU  CHO BỆNH NHI TẠI BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG

KHAI GIẢNG LỚP HỒI SỨC CẤP CỨU CƠ BẢN CHUYÊN NGÀNH HÔ HẤP

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP CHỈ ĐẠO TUYẾN, ĐÀO TẠO LIÊN TỤC "HỒI SỨC CẤP CỨU CƠ BẢN CHUYÊN NGÀNH

KHAI GIẢNG LỚP HỒI SỨC CẤP CỨU CƠ BẢN  CHUYÊN NGÀNH HÔ HẤP

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2023

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2023

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN  AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2023

HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG.

HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG.

HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC ĐỒNG CHÍ  TRONG BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG.

TẬP HUẤN VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ.

TẬP HUẤN VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG.

TẬP HUẤN VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ.

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “MỞ MÀNG PHỔI TỐI THIỂU DẪN LƯU KHÍ- DỊCH MÀNG PHỔI”

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “MỞ MÀNG PHỔI TỐI THIỂU DẪN LƯU KHÍ- DỊCH MÀNG PHỔI”

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “MỞ MÀNG PHỔI TỐI THIỂU DẪN LƯU KHÍ- DỊCH MÀNG PHỔI”

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “NỘI SOI PHẾ QUẢN ỐNG MỀM” NĂM 2023

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “NỘI SOI PHẾ QUẢN ỐNG MỀM” NĂM 2023

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LIÊN TỤC  “NỘI SOI PHẾ QUẢN ỐNG MỀM” NĂM 2023

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MÊ LINH.

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN “CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM MÀNG PHỔI VÀ HEN PHẾ QUẢN” TẠI

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MÊ LINH.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BỆNH THỦY ĐẬU VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH THỦY ĐẬU.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BỆNH THỦY ĐẬU VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH THỦY ĐẬU.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BỆNH THỦY ĐẬU  VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH THỦY ĐẬU.

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN GIÁM SÁT NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ NĂM 2023

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN GIÁM SÁT NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ NĂM 2023

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN  GIÁM SÁT NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ NĂM 2023

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VÀ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT.

BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VÀ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT SINH THIẾT MÀNG PHỔI MÙ, GÂY DÍNH MÀNG PHỔI BẰNG

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC BẾ GIẢNG  LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VÀ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT.

Bệnh viện 74 Trung ương thông báo

tuyển sinh lớp "Nội soi phế quản ống mềm"

Bệnh viện 74 Trung ương thông báo

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VÀ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT TẠI BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG

Khai giảng lớp đào tạo liên tục và chuyển giao kỹ thuật “sinh thiết màng phổi mù, gây dính màng phổi bằng thuốc / hóa

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VÀ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT TẠI BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG

Bệnh viện 74 Trung ương thông báo

Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Bệnh viện 74 Trung ương

Bệnh viện 74 Trung ương thông báo

LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG VẬN HÀNH THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC (NHÓM 3).

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG VẬN HÀNH THIẾT BỊ CHỊU

LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG VẬN HÀNH THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC (NHÓM 3).

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KINH TẾ BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KINH TẾ BỆNH VIỆN 74 TRUNG

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ  BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KINH TẾ  BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG

Bệnh viện 74 Trung ương thông báo

Kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2023 của Bệnh viện 74 Trung ương.

Bệnh viện 74 Trung ương thông báo

KỶ NIỆM 65 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG (20/4/1958 – 20/4/2023)

KỶ NIỆM 65 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG (20/4/1958 – 20/4/2023)  

KỶ NIỆM 65 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG (20/4/1958 – 20/4/2023)

© 2023. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com