Thứ 7, 09/12/2023 | 19:01

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THAM GIA HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

HỘI NGHỊ NGHIỆM THU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

Ban hành danh mục khám bệnh, ngày giường, dịch vụ kỹ thuật

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG.

 

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn là đầu mối tổ chức và triển khai thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện theo quy định của Thông tư số 16/2018/TT-BYT.

05/05/2011

 
TRƯỞNG KHOA

ThS. TRƯƠNG CÔNG THỨ


 

1. Lịch sử

Ngày thành lập: 18/01/2000

Lãnh đạo tiền nhiệm:

1.     KS ĐỖ MINH NGUYỆT

2.    CNĐD NGUYỄN ĐÌNH CHUNG

2. Hiện nay

Tổng số cán bộ: 13 đồng chí.

Lãnh đạo đương nhiệm:

         TRƯỞNG KHOA

 ThS.TRƯƠNG CÔNG THỨ

 

3. Các thành tích đã đạt được:

Tập thể:

    Bộ Y tế tặng Bằng khen: năm 2004.

    Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc: năm 2000 - 2004, 2010, 2016, 2017.

Cá nhân:

    Bộ Y tế tặng Bằng khen: 02 đồng chí.

    Công đoàn Y tế Việt Nam tặng Bằng khen: 02 đồng chí.

    Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 03 đồng chí.


Tags:

Bài viết khác

 • KHOA XÉT NGHIỆM
  KHOA XÉT NGHIỆM
  Khoa Xét nghiệm là một khoa cận lâm sàng gồm 4 chuyên khoa: chuyên khoa huyết học, chuyên khoa sinh hóa, chuyên khoa vi sinh, chuyên
 • KHOA DƯỢC
  KHOA DƯỢC
  Phát triển cùng với sự phát triển chung của Bệnh viện, Khoa Dược đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ, tích lũy
 • KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
  KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
  Với đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại, Khoa Chẩn đoán
 • KHOA DINH DƯỠNG
  KHOA DINH DƯỠNG
  Phục vụ tốt cho bệnh nhân quân đội, công an, cán bộ, nhân dân ăn theo chế độ bệnh lý, ăn theo yêu cầu, đảm bảo đầy

© 2023. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com