Thứ 5, 01/06/2023 | 18:23

Bệnh viện 74 Trung ương thông báo

Thông báo mời chào giá các danh mục trang thiết bị y tế và vật tư khác

Thông Báo: Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Bệnh viện 74 Trung Ương năm 2023

Bệnh viện 74 Trung ương thông báo

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG THAM GIA HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023

 

Thông báo chào giá các danh mục trang thiết bị y tế và vật tư khác

03/03/2023

Tags:

Bài viết khác

© 2023. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com