Thứ 3, 25/06/2024 | 11:53

THẢO LUẬN HỢP TÁC CỦA ĐẠI HỌC SYDNEY, AUSTRALIA VÀ ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VỚI BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG.

NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TẠI BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG

Thư mời chào giá

Thư mời chào giá

Về việc mời tham dự thực hiện tư vấn về đấu thầu

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

V/v thuê dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải y tế năm 2024-2025.

29/05/2024


Tags:

Bài viết khác

© 2024. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com