Thứ 2, 27/03/2023 | 16:46

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Bệnh viện 74 Trung ương

Bệnh viện 74 Trung ương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

BCH Đảng ủy Bệnh viện

BCH Công đoàn Bệnh viện

BCH Đoàn Thanh niên Bệnh viện

 

BCH Đảng ủy Bệnh viện

02/02/2023

BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY ĐƯƠNG NHIỆM

 

BÍ THƯ

TTUT.TS.BS. VŨ QUANG DIỄN

 

PHÓ BÍ THƯ

TTUT.TS.BS. NGUYỄN KIẾN DOANH

 

 

CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TIỀN NHIỆM

 

Đ/C TRẦN TÍCH

Đ/C HOÀNG VĂN TẠC 

Đ/C NGUYỄN VĂN YẾT

Đ/C DIỆP ĐÌNH CÚC

Đ/C NGUYỄN VĂN BỒI

Đ/C PHẠM VĂN SẮT

Đ/C HOÀNG ĐỨC LINH 


Đ/C ĐẶNG VĂN KHOA

                            

                                                                                

 

                              

                                                                         

 

                          

                                                                                 


Tags:

Bài viết khác

© 2023. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com