Chủ nhật, 26/05/2024 | 05:38

CHUYỂN GIAO GÓI KỸ THUẬT THEO ĐỀ ÁN 1816 TẠI BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN ĐẤU THẦU

Thư mời chào giá

HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT SỐ 41-NQ/TW

HỘI NGHỊ NHÂN NGÀY VỆ SINH TAY TOÀN CẦU 05/5 VÀ NGÀY QUỐC TẾ ĐIỀU DƯỠNG 12/5

 

BCH Công đoàn Bệnh viện

02/02/2023

 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

ĐƯƠNG NHIỆM

TTƯT. BSCKII. Nguyễn Thị Thanh Liễu

 

CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TIỀN NHIỆM

1. Đ/C NGUYỄN VĂN HIẾU

2. Đ/C NGUYỄN TẤN HOÀNG

3. Đ/C NGUYỄN HỒNG QUẢNG

4. Đ/C HOÀNG XUÂN THỊNH

5. Đ/C NGUYỄN HOÀNG TRÌNH

6. Đ/C NGUYỄN KIM MỘC

7. Đ/C ĐẶNG VĂN KHOA

8. Đ/C NGUYỄN TRỌNG CHIỂU

9. Đ/C VŨ QUANG DIỄN 

10. Đ/C NGUYỄN KIẾN DOANH

 

 


Tags:

Bài viết khác

© 2024. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com