Thứ 2, 27/03/2023 | 16:31

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Bệnh viện 74 Trung ương

Bệnh viện 74 Trung ương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

BCH Đảng ủy Bệnh viện

BCH Công đoàn Bệnh viện

BCH Đoàn Thanh niên Bệnh viện

 

BCH Công đoàn Bệnh viện

02/02/2023

 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

ĐƯƠNG NHIỆM

TTUT.TS.BS. NGUYỄN KIẾN DOANH 

 

CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TIỀN NHIỆM

1. Đ/C NGUYỄN VĂN HIẾU

2. Đ/C NGUYỄN TẤN HOÀNG

3. Đ/C NGUYỄN HỒNG QUẢNG

4. Đ/C HOÀNG XUÂN THỊNH

5. Đ/C NGUYỄN HOÀNG TRÌNH

6. Đ/C NGUYỄN KIM MỘC

7. Đ/C ĐẶNG VĂN KHOA

8. Đ/C NGUYỄN TRỌNG CHIỂU

9. Đ/C VŨ QUANG DIỄN 

 

 

 


Tags:

Bài viết khác

© 2023. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com