Thứ 3, 25/06/2024 | 12:03

THẢO LUẬN HỢP TÁC CỦA ĐẠI HỌC SYDNEY, AUSTRALIA VÀ ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VỚI BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG.

NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TẠI BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG

Thư mời chào giá

Thư mời chào giá

Về việc mời tham dự thực hiện tư vấn về đấu thầu

 

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

ĐDCKI – Nguyễn Văn Thắng – Trưởng phòng

28/02/2011

 

TRƯỞNG PHÒNG

ĐDCKI. NGUYỄN VĂN THẮNG

 

 

 

 

 

1. Lịch sử

Ngày thành lập: 09/9/1998

Lãnh đạo tiền nhiệm:

1. TTƯT. CNĐD. NGUYỄN TRỌNG CHIỂU

2. Hiện nay

Tổng số cán bộ: 04 đồng chí.


TRƯỞNG PHÒNG

ĐDCKI NGUYỄN VĂN THẮNG

 

3. Các thành tích đã đạt được:

Tập thể:

    Bộ Y tế tặng Bằng khen: năm 2000, 2002, 2003, 2013, 2017, 2019, 2021.

    Bằng khen của Hội Điều dưỡng Việt Nam: năm 2000, 2005, 2015, 2020

    Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc: năm 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2010, 2011, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021.

Cá nhân:

    Bộ Y tế tặng Bằng khen: 03 đồng chí.

    Công đoàn Y tế Việt Nam tặng Bằng khen: 03 đồng chí.

    Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú: 01 đồng chí.

    Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 05 đồng chí.

 


Tags:

Bài viết khác

© 2024. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com