Thứ 6, 19/04/2024 | 13:52

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Thư mời

Thư mời chào giá

BẠN HÃY ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ THỂ CHẤM DỨT BỆNH LAO

 

BAN GIÁM ĐỐC

31/10/2022

BAN GIÁM ĐỐC ĐƯƠNG NHIỆM

Giám đốc

TTƯT. TS. BS. Vũ Quang Diễn

Phó giám đốc chuyên môn

TTƯT. TS. BS. Nguyễn Kiến Doanh

Phó giám đốc chuyên môn

TTƯT. TS. BS. Trần Thành Trung

Phó giám đốc kinh tế

TTƯT. BSCKII. Nguyễn Thị Thanh Liễu

 

CÁC  ĐỒNG CHÍ GIÁM ĐỐC TIỀN NHIỆM

Thầy thuốc nhân dân

TS.BSCKII. ĐẶNG VĂN KHOA

Thời kỳ 2003 - 2020

Thầy thuốc nhân dân

PGS.TS. ĐINH NGỌC SỸ

Thời kỳ 1996 - 2003

Bác sĩ VŨ MAI

Thời kỳ 1987 - 1996

 

Bác sĩ BÙI VĂN SẮC

Thời kỳ 1984 - 1987

Bác sĩ LÊ NGỌC THÌN

Thời kỳ 1973 - 1983

Bác sĩ LÊ QUANG QUỚI

Thời kỳ 1958 - 1973


Tags:

Bài viết khác

© 2024. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com