Thứ 3, 25/06/2024 | 13:14

THẢO LUẬN HỢP TÁC CỦA ĐẠI HỌC SYDNEY, AUSTRALIA VÀ ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VỚI BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG.

NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TẠI BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG

Thư mời chào giá

Thư mời chào giá

Về việc mời tham dự thực hiện tư vấn về đấu thầu

 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

ThS. Hà Văn Sinh – Trưởng phòng

28/02/2011

 

TRƯỞNG PHÒNG

THS. CNKT HÀ VĂN SINH

 

 

 

 

 

P. TRƯỞNG PHÒNG

THS. CNKT ĐẶNG THỊ HOÀI THANH

1. Lịch sử

Ngày thành lập: 1961

Lãnh đạo tiền nhiệm:

 1. Đ/C HUỲNH NUÔI

 2. Đ/C KIM TỈNH

 3. Đ/C TRẦN THỊ TÍNH

 4. Đ/C NGUYỄN THỊ DUNG

2. Hiện nay

Tổng số cán bộ: 13 đồng chí.

Lãnh đạo đương nhiệm:

TRƯỞNG PHÒNG

ThS. CNKT HÀ VĂN SINH

 

PTr P.TRƯỞNG PHÒNG

ThS. CNKT ĐẶNG THI HOÀI THANH

 

3. Các thành tích đã đạt được:

Tập thể:

- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc: năm 2009, 2017.

Cá nhân:

- Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen: 01 đồng chí.

- Công đoàn Y tế tặng Bằng Khen: 02 đồng chí.

- Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: đồng chí.

 


Tags:

Bài viết khác

© 2024. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com