Thứ 3, 25/06/2024 | 11:37

THẢO LUẬN HỢP TÁC CỦA ĐẠI HỌC SYDNEY, AUSTRALIA VÀ ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VỚI BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG.

NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TẠI BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG

Thư mời chào giá

Thư mời chào giá

Về việc mời tham dự thực hiện tư vấn về đấu thầu

 

PHÒNG ĐÀO TẠO, NCKH & CHỈ ĐẠO TUYẾN

BSCKII. ĐINH VĂN THỊNH – Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

28/02/2011

 

TRƯỞNG PHÒNG

BSCKII. ĐINH VĂN THỊNH

 

 

1. Lịch sử

Ngày thành lập: 05/6/2008

Lãnh đạo tiền nhiệm:

1. TTƯT – TS. BS. VŨ QUANG DIỄN

(Phó Giám đốc, kiêm Trưởng phòng)

2. TTƯT- TS. BS. NGUYỄN KIẾN DOANH

(Phó Giám đốc, kiêm Trưởng phòng)

3. Ths. Bs. Phạm Thế Anh

(Trưởng phòng )

2. Hiện nay

Tổng số cán bộ: 09 đồng chí.

Lãnh đạo đương nhiệm:

TRƯỞNG PHÒNG

BSCKII. ĐINH VĂN THỊNH 

3. Các thành tích đã đạt được:

* Tập thể:

- Bộ Y tế tặng Bằng khen: năm 2009, 2015.

- Danh hiệu tổ lao động xuất sắc: từ năm 2008 đến 2011, từ năm 2013 đến 2017.

* Cá nhân:

- Bộ Y tế tặng Bằng khen: 03 đồng chí.

- Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen: 01 đồng chí.

- Công đoàn Y tế Việt Nam tặng Bằng khen: 02 đồng chí.

- Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú: 02 đồng chí.

- Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ: 01 đồng chí.

- Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 02 đồng chí. 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Bài viết khác

© 2024. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com