Thứ 7, 09/12/2023 | 19:23

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THAM GIA HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

HỘI NGHỊ NGHIỆM THU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

Ban hành danh mục khám bệnh, ngày giường, dịch vụ kỹ thuật

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG.

 

Giới thiệu

KHOA LAO NGOÀI PHỔI

Đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại. Khoa Lao ngoài phổi không ngừng phấn đấu

KHOA LAO NGOÀI PHỔI

Khoa Hồi Sức Cấp Cứu

Đội ngũ y bác sĩ tận tình, chu đáo, giàu kinh nghiệm trong chuyên môn, đã đưa Khoa Hồi sức cấp cứu ngày một phát triển

Khoa Hồi Sức Cấp Cứu

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Kỹ Sư Chử Xuân Phương - Trưởng phòng 💬         💬        

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Sơ đồ Tổ chức Bệnh viện 74 Trung ương

Sơ đồ Tổ chức Bệnh viện 74 Trung ương

Sơ đồ Tổ chức Bệnh viện 74 Trung ương

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Ths. Bs. Phạm Thế Anh - Trưởng phòng

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BSCKII ĐỖ XUÂN HÒE – Trưởng phòng 💬        

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

PHÒNG ĐÀO TẠO, NCKH & CHỈ ĐẠO TUYẾN

BSCKII. ĐINH VĂN THỊNH – Trưởng phòng 💬         💬        

PHÒNG ĐÀO TẠO, NCKH & CHỈ ĐẠO TUYẾN

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

ThS. Hà Văn Sinh – Trưởng phòng

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

ĐDCKI – Nguyễn Văn Thắng – Trưởng phòng

 PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Lịch sử hình thành

và phát triển Bệnh viện

Lịch sử hình thành

© 2023. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com