Chủ nhật, 26/05/2024 | 07:21

CHUYỂN GIAO GÓI KỸ THUẬT THEO ĐỀ ÁN 1816 TẠI BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN ĐẤU THẦU

Thư mời chào giá

HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT SỐ 41-NQ/TW

HỘI NGHỊ NHÂN NGÀY VỆ SINH TAY TOÀN CẦU 05/5 VÀ NGÀY QUỐC TẾ ĐIỀU DƯỠNG 12/5

 

HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT SỐ 41-NQ/TW

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG THAM GIA HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT SỐ 41-NQ/TW

10/05/2024

Thực hiện Công văn số 627-CV/TU ngày 07/5/2024 của Thành ủy Phúc Yên về việc tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Sáng ngày 10/5/2024, Đảng bộ Bệnh viện 74 đã tham gia Hội nghị trực tuyến học tập nghị quyết 41-NQ/TW tại Hội trường nhà B Bệnh viện.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến trên toàn quốc. Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đảng bộ Bệnh viện 74 Trung ương tham gia hội nghị trực tuyến có Ts.Bs Vũ Quang Diễn: Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Bệnh viện; Ts.Bs Nguyễn Kiến Doanh: Phó bí thư Đảng ủy – Phó giám đốc; Ts.Bs Trần Thành Trung: Phó giám đốc và các đồng chí là đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ doanh nhân để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan đơn vị.

Các báo cáo tại Hội nghị đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết; quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đã đề ra; xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết./.


Tags:

Bài viết khác

© 2024. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com