Chủ nhật, 01/10/2023 | 02:58

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc mời chào giá

V/v mời chào giá cung cấp hóa chất

Thông báo niêm yết việc đấu giá điểm trông giữ xe

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MÊ LINH.

 

HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG.

HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG.

25/08/2023

        Căn cứ Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/22023 của Ban chấp hành Trung ương khoa XIII về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/BCSĐ ngày 25/7/2023 của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Y tế. Thực hiện Kế hoạch số 753/KH-BV74TW ngày 03/8/2023 của Bệnh viện 74 Trung ương về việc triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo gồm Giám đốc và Phó Giám đốc của Bệnh viện. Chiều ngày 25/8/2023, tại Hội trường nhà A đã diễn ra Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Giám đốc  Bệnh viện.

          Tới tham dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Khanh: Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế, đồng chí Lưu Văn Giang: Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phúc Yên, đồng chí Vũ Quang Diễn- Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Bệnh viện, đồng chí Nguyễn Kiến Doanh- Phó bí thư Đảng ủy- Phó Giám đốc Bệnh viện, đồng chí Trần Thành Trung- Phó giám đốc Bệnh viện, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Liễu- Phó Giám đốc Bệnh viện cùng toàn thể các đồng chí là Trưởng khoa, phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch hội Cựu chiến binh Bệnh viện.

          Tại hội nghị lần này, Bệnh viện 74 Trung ương sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 03 đồng chí: Ts.Bs Vũ Quang Diễn- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện; Ts.Bs Nguyễn Kiến Doanh- Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện và Ts.Bs Trần Thành Trung- Phó giám đốc Bệnh viện. Đối với BSCKII Nguyễn Thị Thanh Liễu- Phó giám đốc phụ trách kinh tế do mới được bổ nhiệm nên sẽ không có trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm.Tổng số đại biểu tham dự hội nghị là 27 đồng chí, trong đó có mặt: 25 đồng chí và vắng mặt: 02 đồng chí.

           Phát biểu tại hội nghị Ts.Bs Vũ Quang Diễn: Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Bệnh viện đã nhấn mạnh việc lấy phiếu tín nhiệm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.

          Hội nghị đã bầu ra 03 đồng chí trong Ban kiểm phiếu. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn: Trưởng khoa Dược- Trưởng ban kiểm phiếu trình bày báo cáo các nội dung: Phiếu tín nhiệm, cách ghi phiếu tín nhiệm và tổng hợp, phân tích kết quả phiếu tín nhiệm.

          Quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại Bệnh viện 74 Trung ương được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo quy định. Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Giám đốc được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan đảm bảo đúng quy trình, quy định. Kết quả các đồng chí trong Ban Giám đốc Bệnh viện đều có số phiếu tín nhiệm cao đạt từ 72% đến 88%. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Giám đốc Bệnh viện được công khai trước toàn thể thành phần tham dự Hội nghị./.

PHÒNG ĐÀO TẠO- NCKH&CĐT.


Tags:

Bài viết khác

© 2023. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com