Chủ nhật, 26/05/2024 | 06:43

CHUYỂN GIAO GÓI KỸ THUẬT THEO ĐỀ ÁN 1816 TẠI BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN ĐẤU THẦU

Thư mời chào giá

HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT SỐ 41-NQ/TW

HỘI NGHỊ NHÂN NGÀY VỆ SINH TAY TOÀN CẦU 05/5 VÀ NGÀY QUỐC TẾ ĐIỀU DƯỠNG 12/5

 

LỢI ÍCH CỦA THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

LỢI ÍCH CỦA THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

01/07/2022

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng và là một trong những chính sách trụ cột trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội của nước ta.

Thực tiễn thực hiện chính sách BHYT thời gian qua cho thấy, nhờ tham gia BHYT, nhiều người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đã được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh (KCB), nhờ đó, nhiều gia đình đã không bị tái nghèo do không phải chi trả các khoản chi phí “khổng lồ” của việc KCB cho người thân. Không chỉ là giá trị vật chất, chính sách BHYT còn là điểm tựa tinh thần giúp nhiều người có động lực, niềm tin để chiến thắng bệnh tật, hòa nhập lại với cuộc sống.

Khi tham gia BHYT người dân sẽ được hưởng những lợi ích cụ thể sau:

1. Được hỗ trợ tiền mua BHYT

Người dân mua BHYT tùy thuộc vào từng đối tượng được Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng. Cụ thể: 

- Đối với các đối tượng cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều được hỗ trợ tiền mua BHYT tối thiểu là 70%.

- Học sinh, sinh viên và đối tượng thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được hỗ trợ tiền mua BHYT tối thiểu là 30%.

2. Được KCB BHYT trên toàn quốc

Người mua được KCB BHYT tại mọi cơ sở y tế có ký Hợp đồng KCB BHYT trên toàn quốc theo quy định.

3. Được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB BHYT từ 40% đến 100% 

Mức hưởng bảo hiểm y tế phụ thuộc vào mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi và thời gian tham gia bảo hiểm y tế. Người mua BHYT được quỹ BHYT chi trả:

+ Từ 80% - 100% chi phí KCB đúng tuyến

+ Từ 40% - 100% chi phí KCB nội trú không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến Trung ương và các tuyến huyện, tuyến cơ sở.

4. Được chi trả hàng chục nghìn loại thuốc và dịch vụ y tế

Có rất nhiều các loại thuốc và dịch vụ y tế được quỹ BHYT chi trả ( quy định tại Thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2008).

5. Giảm gánh nặng về chi phí KCB khi ốm đau, tai nạn

Trong nhiều trường hợp người tham gia BHYT được giảm đáng kể chi phí KCB, đặc biệt là khi bị tai nạn hay ốm đau dài ngày. Nhờ mua BHYT mà bệnh nhân có điều kiện kinh tế khó khăn được KCB kịp thời và chăm sóc y tế tốt hơn.

6. Chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia

Mua bảo hiểm y tế giúp người tham gia có thể chia sẻ rủi ro với những bệnh nhân bị bệnh thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

 

7. Quyền lợi của bệnh nhân khi đến thăm khám, điều trị BHYT tại Bệnh viện 74 Trung ương

Bệnh viện 74 Trung ương là bệnh viện thuộc tuyến Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Vì vậy, người bệnh khi đến khám, chữa bệnh sẽ được hưởng các quyền lợi như sau:

* Đối với bệnh nhân có thẻ BHYT đăng ký ban đầu tại bệnh viện hoặc có giấy chuyển tuyến hợp lệ theo quy định hoặc có giấy hẹn khám lại của Bệnh viện: được thanh toán chi phí KCB từ 80% đến 100% mức hưởng ghi trên thẻ BHYT. Trường hợp người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh khi đi KCB đúng tuyến trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì được hưởng 100% quyền lợi theo mức hưởng ghi trên thẻ BHYT cho các đợt nằm điều trị nội trú đúng tuyến tiếp theo đến hết năm dương lịch.

* Đối với bệnh nhân có thẻ BHYT nhưng không đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện hoặc không có giấy chuyển tuyến hợp lệ theo quy định hoặc không có giấy hẹn khám lại của bệnh viện: được thanh toán chi phí KCB 40% mức hưởng ghi trên thẻ BHYT khi nằm điều trị nội trú.

* Đối với một số trường hợp đặc biệt là đối tượng người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (mã thẻ K1; K2); Người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo (mã thẻ K3): được thanh toán chi phí KCB 100% khi nằm viện điều trị nội trú.

* Đối với bệnh nhân đến bệnh viện được bác sĩ đánh giá, xác định tình trạng bệnh cấp cứu: được thanh toán chi phí điều trị từ 80% đến 100% mức hưởng ghi trên thẻ BHYT.

PHÒNG ĐT-CĐT&NCKH


Tags:

Bài viết khác

© 2024. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com