Thứ năm, 23/01/2020 | 09:01 GMT+7
    Bảng giá khám bệnh, ngày giường và DMKT đối với người bệnh có thẻ BHYT  |  Đánh giá xét duyệt thuyết minh đề cương |  ĐỒNG CHÍ PHẠM THANH BÌNH CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM |  KỶ NIỆM 109 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ |  Bảng giá khám bệnh, ngày giường và DMKT đối với người bệnh có thẻ BHYT  |  Bệnh viện 74 Trung ương tổ chức buổi gặp mặt Kỷ niệm 64 năm |  Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức |  Thông báo kết quả xét tuyển viên chức 2018 |  Hội nghị đại biểu công chức, viên chức, lao động năm 2018 |  Khai mạc kỳ xét tuyển viên chức năm 2018 | 
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
 •      
CÂU HỎI ĐƯỢC QUAN TÂM
Người bị bệnh lao khi ho, người bên cạnh có thể lây bệnh?
LIÊN KẾT

TÌM KIẾM
  Số lượt truy cập : 4699609  
  Số người online: 41  
 
 
Tin tức và sự kiện
Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019, Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019, và Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019
Bệnh viện 74 Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị
 
          Chiều ngày 28/8/2019, Bệnh viện 74 Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019, Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019, và Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019.

PGS.TS. Ngô Văn Thạo – Nguyên Vụ trưởng Vụ lý luận – Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019; và Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019

Hội nghị đã nghe PGS.TS. Ngô Văn Thạo – Nguyên Vụ trưởng Vụ lý luận – Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/10/2018, khóa XII "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; các nội dung của Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Trong đó tập trung giới thiệu làm rõ ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết. Phân tích ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Chỉ rõ mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và các biện pháp chủ yếu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thông qua học tập, quán triệt sẽ giúp các đảng viên tham dự Hội nghị nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả.

          Cùng với quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Hội nghị đã được nghe các thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, công cuộc phòng, chống tham nhũng của Ðảng và Nhà nước ta; công tác đối ngoại, quan hệ hợp tác giữa nước ta với các nước trên thế giới và nội dung của các chỉ thị liên quan.


          Phát biểu bế mạc Hội nghị, TS.Nguyễn Kiến Doanh - Ủy viên BTV Đảng ủy – Phó Giám đốc Bệnh viện yêu cầu các Chi bộ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết đến toàn thể đảng viên, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, đảng viên trong bảo vệ tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh.

TS.Nguyễn Kiến Doanh - Ủy viên BTV Đảng ủy – Phó Giám đốc Bệnh viện phát biểu bế mạc Hội nghị

 

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO-NCKH VÀ CĐT

 
 
Video giới thiệu
Các khoa trong bệnh viện
 Khoa điều trị tích cực
 Khoa khám bệnh
Tư vấn
 Tư vấn
 
Trang chủ  |  Giới thiệu Bệnh viện  |  Tin tức và sự kiện  |  Văn bản bệnh viện  |  Thông tin NCKH  |  Thông tin chuyên môn  |  Tổ chức chính trị đoàn thể  |  Văn bản bệnh viện  |  Giải đáp y học  | 
Bản quyền thuộc Bệnh viện 74 Trung ương
Địa chỉ: Phường Hùng Vương - Thành phố Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc | Điện thoại : 0211.6268627; 0211.6500588 | Email : benhvien74tw@gmail.com