Thứ 7, 09/12/2023 | 19:43

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THAM GIA HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

HỘI NGHỊ NGHIỆM THU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

Ban hành danh mục khám bệnh, ngày giường, dịch vụ kỹ thuật

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG.

 

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TIÊM VẮC XIN CÚM MÙA CHO CÁN BỘ Y TẾ

Bệnh viện 74 Trung ương tiêm vắc xin cúm mùa cho cán bộ y tế

09/02/2022

Căn cứ kế hoạch số 88/KH-BV74TW về việc triển khai sử dụng vắc xin Cúm mùa cho nhân viên y tế tại Bệnh viện 74 Trung ương, chiều ngày 08/02/2022 Bệnh viện 74 Trung ương đã tổ chức tiêm vắc xin cúm mùa đợt 1 cho 211 cán bộ y tế trong toàn Bệnh viện. Buổi tiêm chủng diễn ra an toàn, hiệu quả theo đúng quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016, Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018, Thông tư số 34/018/TT-BYT và các hướng dẫn của Bộ Y tế.

Một số hình ảnh tại buổi tiêm chủng:


  PHÒNG ĐÀO TẠO-NCKH VÀ CĐT

 


Tags:

Bài viết khác

© 2023. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com