Chủ nhật, 01/10/2023 | 02:24

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc mời chào giá

V/v mời chào giá cung cấp hóa chất

Thông báo niêm yết việc đấu giá điểm trông giữ xe

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MÊ LINH.

 

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG THAM GIA HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023

Bệnh viện 74 Trung ương tham gia Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong giai đoạn hiện nay, vì một Vĩnh Phúc phát triển toàn diện, bền vững”

29/03/2023

Thực hiện Kế hoạch số 109- KH/TU, ngày 21/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.

Thực hiện Công văn số 85- CV/TU, ngày 24/3/2023 của Thành ủy Phúc Yên về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Sáng ngày 29/3/2023, tại Hội trường nhà B – Bệnh viện 74 Trung ương đã tổ chức tham gia Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề. Tham gia buổi học tập chuyên đề có Ts.Bs Vũ Quang Diễn: Bí thư Đảng bộ - Giám đốc bệnh viện; Ts.Bs Nguyễn Kiến Doanh: Phó giám đốc bệnh viện; Ts.Bs Trần Thành Trung: Phó giám đốc bệnh viện và các đồng chí là đảng viên trực thuộc các khoa, phòng trong Đảng bộ bệnh viện.

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đã giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ bệnh viện hiểu sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để học tập, vận dụng vào đổi mới phương pháp làm việc, phong cách của người cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. Những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới của Chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong giai đoạn hiện nay vì một Vĩnh Phúc phát triển toàn diện, bền vững” đã được các đồng chí đảng viên nghiêm túc lắng nghe./.

Phòng Đào tạo – NCKH&CĐT


Tags:

Bài viết khác

© 2023. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com