Thứ 5, 01/06/2023 | 20:29

Bệnh viện 74 Trung ương thông báo

Thông báo mời chào giá các danh mục trang thiết bị y tế và vật tư khác

Thông Báo: Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Bệnh viện 74 Trung Ương năm 2023

Bệnh viện 74 Trung ương thông báo

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG THAM GIA HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023

 

Bệnh viện 74 Trung ương thông báo

Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn được tham dự vòng 2, danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn

12/04/2023


Tags:

Bài viết khác

© 2023. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com