Thứ 3, 27/02/2024 | 10:19

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC HỘI THAO

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC GIAO BAN, GẶP MẶT ĐẦU XUÂN GIÁP THÌN 2024

PHÒNG XUẤT NHẬP CẢNH – CÔNG AN TỈNH VĨNH PHÚC THĂM, TẶNG QUÀ BỆNH NHÂN NẶNG CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG

TRAO QUÀ CHO NGƯỜI BỆNH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG

TRAO QUÀ CỦA CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM CHO VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024

 

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG.

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG THAM GIA HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT QUY ĐỊNH SỐ 114-QĐ/TW, QUY ĐỊNH SỐ 131-QĐ/TW, QUY ĐỊNH SỐ 124-QĐ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ HƯỚNG DẪN KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CUỐI NĂM 2023

23/11/2023

Sáng ngày 23/11/2023, tại Hội trường nhà B, Đảng ủy Bệnh viện 74 Trung ương đã tham gia Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Quy định số 114-QĐ/TW, Quy định số 131-QĐ/TW, Quy định số 124-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm 2023.

Đến tham gia học tập, quán triệt trực tuyến có Ts.Bs Vũ Quang Diễn: Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Bệnh viện; Ts.Bs Nguyễn Kiến Doanh: Phó bí thư Đảng ủy – Phó giám đốc; BSCKII. Nguyễn Thị Thanh Liễu: Phó giám đốc; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và toàn thể các đảng viên trong Đảng bộ Bệnh viện.

Nội dung học tập, quán triệt bao gồm: Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ” có 05 chương, 16 điều quy định về hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và xử lý vi phạm. Đối tương áp dụng là tổ chức cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm và có liên quan trong công tác cán bộ;

Quy định số 131-QĐ/TW về “kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán”. Quy định gồm có 04 chương, 11 điều. Trong đó, đáng chú ý là quy định đã nêu cụ thể 22 hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán;

Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Quy định gồm có 04 chương, 19 điều. Trong đó, quy định Cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo quản lý, trước hết là người đứng đầu địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý. Cấp ủy cấp trên trực tiếp quyết định, kiểm tra, giám sát kết quả đánh giá, xếp loại; xem xét hủy bỏ đánh giá, xếp loại lại kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và chấn chỉnh, xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan vi phạm quy định về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại;

Bên cạnh đó đảng viên trong Đảng bộ còn được nghe hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân.

Với mục đích nâng cao nhận thức tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đúng, đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết của Đảng và góp phần học tập, rèn luyện, nâng cao ý thức, trách nghiệm, thực hiện các Quy định số 114-QĐ/TW, Quy định số 131-QĐ/TW, Quy định số 124-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm 2023, Hội nghị đã thu hút được sự tham gia đông đủ của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Bệnh viện./.

NGUYỄN THẮM – PHÒNG KHTH


Tags:

Bài viết khác

© 2024. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com