Thứ 3, 25/06/2024 | 13:34

THẢO LUẬN HỢP TÁC CỦA ĐẠI HỌC SYDNEY, AUSTRALIA VÀ ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VỚI BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG.

NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TẠI BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG

Thư mời chào giá

Thư mời chào giá

Về việc mời tham dự thực hiện tư vấn về đấu thầu

 

HỘI NGHỊ NGHIỆM THU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIỆM THU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2023.

27/11/2023

         Từ ngày 17/11/2023 đến ngày 24/11/2023, Hội đồng Nghiên cứu khoa học Bệnh viện 74 Trung ương tổ chức Hội nghị nghiệm thu báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học(NCKH)/ sáng kiến cải tiến (SKCT) cấp cơ sở năm 2023.

          Có 04 Hội đồng được thành lập để nghiệm thu 15 đề tài NCKH và 04 SKCT. Nội dung của các đề tài NCKH và SKCT đều gắn với hoạt động chuyên môn của Bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong công tác khám chữa bệnh.

          Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiêm cứu các chủ nhiệm đề tài NCKH/ SKCT đã trình bày tóm tắt nội dung nghiên cứu. Hầu hết nội dung các đề tài NCKH/ SKCT đã bám sát nhu cầu thực tế liên quan đến vấn đề chuyên môn của Bệnh viện và công tác chăm sóc sức khỏe, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh. Các các đề tài NCKH và SKCT đã được các nhóm nghiên cứu cứu thực hiện công phu, bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra.

          Tại mỗi Hội đồng nghiệm thu, Chủ tịch hội đồng và các thành viên đã đưa ra nhận xét, đánh giá và những ý kiến bổ sung, góp ý nhằm mang lại giá trị thực tiễn, tính khả thi để phù hợp với tình hình thực tế. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài NCKH/SKCT, sớm đưa kết quả nghiên cứu vào áp dụng trong thực tiễn. Bên cạnh đó, các Hội đồng cũng đánh giá cao kết quả nghiên cứu, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu, thực hiện Đề tài NCKH/SKCT cấp cơ sở năm 2023.

        Sau hơn 01 tuần làm việc nghiêm túc và khẩn trương theo đúng định, Hội nghị nghiệm thu báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học(NCKH)/ sáng kiến cải tiến (SKCT) cấp cơ sở năm 2023 Bệnh viện 74 Trung ương đã diễn ra thành công với việc nhất trí thông qua, phê duyệt cho 15 đề tài NCKH  và 04 SKCT./.

NGUYỄN THẮM – PHÒNG KHTH.


Tags:

Bài viết khác

© 2024. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com