Chủ nhật, 26/05/2024 | 05:46

CHUYỂN GIAO GÓI KỸ THUẬT THEO ĐỀ ÁN 1816 TẠI BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN ĐẤU THẦU

Thư mời chào giá

HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT SỐ 41-NQ/TW

HỘI NGHỊ NHÂN NGÀY VỆ SINH TAY TOÀN CẦU 05/5 VÀ NGÀY QUỐC TẾ ĐIỀU DƯỠNG 12/5

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NCKH/ SKCT CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NCKH/ SKCT CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

24/02/2023

          Công tác đánh giá, xét duyệt các đề tài Nghiên cứu khoa học / SKCT đã trở thành hoạt động thường quy của Hội đồng khoa học Bệnh viện 74 Trung ương. Năm 2023, việc tổ chức đánh giá, xét duyệt đã diễn ra từ ngày 20/02/2023 đến 24/02/2023 tại Hội trường nhà B.

          Có 04 hội đồng được thành lập để tổ chức đánh giá, xét duyệt đề cương đề tài NCKH/ SKCT. Tổng số đề tài NCKH đăng ký: 18; số SKCT: 03. Nội dung của các đề tài NCKH/ SKCT tập trung chủ yếu vào việc nâng cao chất lượng, dịch vụ trong công tác khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng ngày càng cao của người bệnh đúng với phương châm của bệnh viện: “Chất lượng nâng cao- Lòng tin bền vững”.

          Thay mặt nhóm nghiên cứu các chủ nhiệm đề tài NCKH/ SKCT đã trình bày tóm tắt nội dung đề cương nghiên cứu. Qua đó, các thành viên của Hội đồng đã đưa ra những nhận xét cụ thể, chi tiết và đóng góp ý kiến thiết thực cho từng đề tài. Hầu hết nội dung các đề tài NCKH/ SKCT đã bám sát nhu cầu thực tế về chăm sóc sức khỏe, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh, đạt những yêu cầu cơ bản của một đề tài NCKH/ SKCT cấp cơ sở. Bên cạnh đó, Hội đồng đề nghị các nhóm nghiên cứu nhanh chóng chỉnh sửa, bổ sung để bản đề cương đáp ứng yêu cầu về nội dung và hình thức.

          Với tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiệt tình của Hội đồng khoa học cùng các nhóm nghiên cứu thì các đề tài NCKH/ SKCT sẽ được bảo vệ thành công, mang lại hiệu quả thiết thực, có tính ứng dụng cao phục vụ công tác khám chữa bệnh./.

Phòng Đào tạo – NCKH&CĐT.


Tags:

Bài viết khác

© 2024. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com