Thứ 2, 27/03/2023 | 17:14

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Bệnh viện 74 Trung ương

Bệnh viện 74 Trung ương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

BCH Đảng ủy Bệnh viện

BCH Công đoàn Bệnh viện

BCH Đoàn Thanh niên Bệnh viện

 

HỘI NGHỊ NGHIỆM THU KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NCKH/SKCT CẤP CƠ SỞ NĂM 2021

Hội nghị nghiệm thu kết quả đề tài NCKH/SKCT cấp cơ sở năm 2021

18/12/2021

Thực hiện kế hoạch triển khai công tác NCKH năm 2021, trong 02 ngày 15 và 17/12/2021 Bệnh viện 74 Trung ương tổ chức Hội nghị Nghiệm thu kết quả đề tài NCKH/SKCT cấp cơ sở năm 2021 cho 13 đề tài NCKH và 02 SKCT.

Một số hình ảnh tại các Hội đồng:

 

 


Hình ảnh nghiệm thu kết quả đề tài NCKH/SKCT cấp cơ sở tại Hội đồng số 01


 

 

Hình ảnh nghiệm thu kết quả đề tài NCKH/SKCT cấp cơ sở tại Hội đồng số 02


 

 

Hình ảnh nghiệm thu kết quả đề tài NCKH/SKCT cấp cơ sở tại Hội đồng số 03

 

PHÒNG ĐÀO TẠO-NCKH VÀ CĐT

 


Tags:

Bài viết khác

© 2023. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com