Chủ nhật, 01/10/2023 | 02:22

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc mời chào giá

V/v mời chào giá cung cấp hóa chất

Thông báo niêm yết việc đấu giá điểm trông giữ xe

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MÊ LINH.

 

HỘI NGHỊ NGHIỆM THU KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NCKH/SKCT CẤP CƠ SỞ NĂM 2021

Hội nghị nghiệm thu kết quả đề tài NCKH/SKCT cấp cơ sở năm 2021

18/12/2021

Thực hiện kế hoạch triển khai công tác NCKH năm 2021, trong 02 ngày 15 và 17/12/2021 Bệnh viện 74 Trung ương tổ chức Hội nghị Nghiệm thu kết quả đề tài NCKH/SKCT cấp cơ sở năm 2021 cho 13 đề tài NCKH và 02 SKCT.

Một số hình ảnh tại các Hội đồng:

 

 


Hình ảnh nghiệm thu kết quả đề tài NCKH/SKCT cấp cơ sở tại Hội đồng số 01


 

 

Hình ảnh nghiệm thu kết quả đề tài NCKH/SKCT cấp cơ sở tại Hội đồng số 02


 

 

Hình ảnh nghiệm thu kết quả đề tài NCKH/SKCT cấp cơ sở tại Hội đồng số 03

 

PHÒNG ĐÀO TẠO-NCKH VÀ CĐT

 


Tags:

Bài viết khác

© 2023. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com