Thứ 7, 09/12/2023 | 19:44

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THAM GIA HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

HỘI NGHỊ NGHIỆM THU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

Ban hành danh mục khám bệnh, ngày giường, dịch vụ kỹ thuật

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG.

 

Tin tức - sự kiện

THAM GIA HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP,  QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

THAM GIA HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG THAM GIA HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Ban hành danh mục khám bệnh, ngày giường, dịch vụ kỹ thuật

áp dụng tại Bệnh viện 74 Trung ương từ ngày 24/11/2023

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG.

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG THAM GIA HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT QUY ĐỊNH SỐ 114-QĐ/TW, QUY ĐỊNH SỐ 131-QĐ/TW, QUY ĐỊNH SỐ 124-QĐ/TW CỦA BỘ CHÍNH...

BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC NỘI SOI PHẾ QUẢN ỐNG MỀM

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC NỘI SOI PHẾ QUẢN ỐNG MỀM

TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ NĂM...

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ NĂM 2023.

Thông tin chuyên môn Xem thêm

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc mời chào giá vật tư và hóa chất sử dụng trong 3 tháng phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2023-2024.

Tin nghiên cứu khoa học Xem thêm

HỘI NGHỊ NGHIỆM THU BÁO CÁO KẾT QUẢ  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN  CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

HỘI NGHỊ NGHIỆM THU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIỆM THU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2023.

ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH

--- BV74TW ---

© 2023. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com