Thứ 2, 27/03/2023 | 17:36

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Bệnh viện 74 Trung ương

Bệnh viện 74 Trung ương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

BCH Đảng ủy Bệnh viện

BCH Công đoàn Bệnh viện

BCH Đoàn Thanh niên Bệnh viện

 

Tin tức - sự kiện

KHAI MẠC HỘI THAO CÁN BỘ VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG

KHAI MẠC HỘI THAO CÁN BỘ VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG

THÀNH ỦY – HĐND – UBND – UBMTTQ THÀNH PHỐ PHÚC YÊN THĂM, CHÚC MỪNG...

THÀNH ỦY – HĐND – UBND – UBMTTQ THÀNH PHỐ PHÚC YÊN THĂM, CHÚC MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/02.

Nội dung hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn lao động tại Bệnh...

Nội dung hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn lao động tại Bệnh viện 74 Trung ương


ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH

--- BV74TW ---

© 2023. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com