Chủ nhật, 26/05/2024 | 05:59

CHUYỂN GIAO GÓI KỸ THUẬT THEO ĐỀ ÁN 1816 TẠI BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN ĐẤU THẦU

Thư mời chào giá

HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT SỐ 41-NQ/TW

HỘI NGHỊ NHÂN NGÀY VỆ SINH TAY TOÀN CẦU 05/5 VÀ NGÀY QUỐC TẾ ĐIỀU DƯỠNG 12/5

 

Tin tức - sự kiện

 CHUYỂN GIAO GÓI KỸ THUẬT THEO ĐỀ ÁN 1816 TẠI BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG

CHUYỂN GIAO GÓI KỸ THUẬT THEO ĐỀ ÁN 1816 TẠI BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG  CHUYỂN GIAO GÓI KỸ THUẬT THEO ĐỀ ÁN 1816 CHO BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG.

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN...

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN ĐẤU THẦU

HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT SỐ 41-NQ/TW

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG THAM GIA HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT SỐ 41-NQ/TW

HỘI NGHỊ NHÂN NGÀY VỆ SINH TAY TOÀN CẦU 05/5 VÀ NGÀY QUỐC TẾ ĐIỀU...

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NHÂN NGÀY VỆ SINH TAY TOÀN CẦU 05/5 VÀ NGÀY QUỐC TẾ ĐIỀU DƯỠNG 12/5

GIAO LƯU THỂ THAO GIỮA CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG VỚI CÔNG...

GIAO LƯU THỂ THAO GIỮA CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG VỚI CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG.

 


Thông tin chuyên môn Xem thêm

Thư mời chào giá

Thư mời chào giá

Mời chào giá lần 2.

Tin nghiên cứu khoa học Xem thêm

HỘI NGHỊ NGHIỆM THU BÁO CÁO KẾT QUẢ  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN  CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

HỘI NGHỊ NGHIỆM THU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIỆM THU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC/ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2023.

ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH

--- BV74TW ---

© 2024. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com