Thứ 5, 01/06/2023 | 19:18

Bệnh viện 74 Trung ương thông báo

Thông báo mời chào giá các danh mục trang thiết bị y tế và vật tư khác

Thông Báo: Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Bệnh viện 74 Trung Ương năm 2023

Bệnh viện 74 Trung ương thông báo

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG THAM GIA HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023

 

Tin tức - sự kiện

Bệnh viện 74 Trung ương thông báo

Bệnh viện 74 Trung ương thông báo

Kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2023 của Bệnh viện 74 Trung ương.

Thông Báo: Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét...

Thông Báo: Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Bệnh viện 74 Trung Ương năm 2023

Bệnh viện 74 Trung ương thông báo

Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn được tham dự vòng 2, danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn

BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG THAM GIA HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGHIÊN CỨU,...

Bệnh viện 74 Trung ương tham gia Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong...

Thông tin chuyên môn Xem thêm

TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO NHÂN VIÊN Y TẾ.

TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO NHÂN VIÊN Y TẾ.

TỔ CHỨC TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ, PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT MARBURG; KỸ NĂNG XỬ TRÍ CẤP CỨU SAY NẮNG, SỐC NHIỆT.

ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH

--- BV74TW ---

© 2023. BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG | Web Design www.cmBliss.com